21 GB fritt av 29 GB totalt

10.0.1.22

CEILING CAT!


+ 5

Maten försvann… snabbt.


+ 20

Värsta skyfallet hittills i år och ’spridaren är igång? Smart.


+ 10

+ 12

Det artar sig!


+ 16

Skönt med hjälp, började få lite trötta armar…


+ 19

Inskolning dag #2: sitta i vattenpöl, check! Börjar få pli på det här…


+ 15

In i fållan!


+ 14

+ 16

Modig (och ovetande) liten tjej som vill sitta längst fram, hennes betyg blev i alla fall två tummar upp!


+ 21

Inte riktigt stora nog, än…


+ 7

Duh’nuh… duh’nuh… duh-Nuh-Duh-NUH-DUH-NUH…


+ 16

+ 16

Ut på tur, aldrig … sur?


+ 29

Sista sommaren för fälgarna? Ser ut så lite varstans på båda hjulen… sprucket stål.


+ 6

+ 19

Funktioner

Formulärsinlägg

Response valid

Response invalid

Jonas Lindeberg, 2018-10-22 22:57:56

Jonas Lindeberg, 2018-10-22 22:57:56

Variabler

Sessioner

Hjälpavsnitt

gen (typ, innehåll, id, klass, URI, specialargument)

Fyll i typ (ex. H1), följt av innehåll och eventuella andra metaargument enligt ovan. URI sätter länk till/från objektet.

För formulärsobjekt används innehåll för namn samt värde. Även platshållare kan anges, ex. "namn/värde/platshållare". Är objektet av speciell typ (ex. < input type="email" >) anges typ som "input/email".

Specialargument anger ex. ett formulärs metod eller ett objekts status.

Rubriknivå 3

Lorem ipsum dolor sit amet…