21 GB fritt av 29 GB totalt

10.0.1.22

Middagsplanering

Hur öppnar ni öl?


+ 9

Känner mig helt OK med att förlita mig på SL (istället för cykeln) för transport idag.


+ 11

Sista dagen på sommarlovet, klart Ganon ska förintas.


+ 5

Vem vill att en sommarkväll ska ta slut?


+ 13

Nejdå, loppet är inte riggat. Det är rå armstyrka!


+ 14

Varvskranen omhändertas av Ossian


+ 9

+ 9

Barnarbete


+ 12

Myset som uppstår bland två små som vaknar ALLDELES FÖR TIDIGT.


+ 25

Höst?


+ 12

Tillbaka i gungning


+ 12

Kaxig. Håller kontrollen åt fel håll, trycker knappt på den. Och ligger ändå topp-placerad.


+ 15

Intressant att nån har en kvadrat av skog på en till synes rätt så träskig ö i övrigt, strax utanför Köpenhamn.


+ 12

Slitsam dag, det var inte lätt att bestämma sig… bada eller sola?


+ 16

+ 18

+ 22

Funktioner

Formulärsinlägg

Response valid

Response invalid

Jonas Lindeberg, 2019-08-19 12:43:08

Jonas Lindeberg, 2019-08-19 12:43:08

Variabler

Sessioner

Hjälpavsnitt

gen (typ, innehåll, id, klass, URI, specialargument)

Fyll i typ (ex. H1), följt av innehåll och eventuella andra metaargument enligt ovan. URI sätter länk till/från objektet.

För formulärsobjekt används innehåll för namn samt värde. Även platshållare kan anges, ex. "namn/värde/platshållare". Är objektet av speciell typ (ex. < input type="email" >) anges typ som "input/email".

Specialargument anger ex. ett formulärs metod eller ett objekts status.

Rubriknivå 3

Lorem ipsum dolor sit amet…