21 GB fritt av 29 GB totalt

10.0.1.22

Formgivning

Nyårs-baos försvann i ett nafs. Gott nytt!


+ 21

Det ska börjas tidigt, vi bygger Lego-berg-och-dalbana.


+ 17

+ 12

Country roads…


+ 16

Barnvakten är uppenbarligen några tum för liten.


+ 11

Undrar om Alice tyckte om kvällens middag (fiskbullar)…


+ 13

Metaspel


+ 11

Bästa teckningen den här veckan?


+ 22

+ 11

+ 19

+ 16

CEILING CAT!


+ 5

Maten försvann… snabbt.


+ 20

Värsta skyfallet hittills i år och ’spridaren är igång? Smart.


+ 10

+ 12

Det artar sig!


+ 16

Funktioner

Formulärsinlägg

Response valid

Response invalid

Jonas Lindeberg, 2019-01-17 17:48:56

Jonas Lindeberg, 2019-01-17 17:48:56

Variabler

Sessioner

Hjälpavsnitt

gen (typ, innehåll, id, klass, URI, specialargument)

Fyll i typ (ex. H1), följt av innehåll och eventuella andra metaargument enligt ovan. URI sätter länk till/från objektet.

För formulärsobjekt används innehåll för namn samt värde. Även platshållare kan anges, ex. "namn/värde/platshållare". Är objektet av speciell typ (ex. < input type="email" >) anges typ som "input/email".

Specialargument anger ex. ett formulärs metod eller ett objekts status.

Rubriknivå 3

Lorem ipsum dolor sit amet…